KİMLER KREDİ ALABİLİR


Kredi talebi yapan kişinin, TC vatandaşı ve 18 – 65 yaş aralığında olması gerekmektedir. Ayrıca, kişinin yaşı ile kredinin vadesinin toplamının da 75’in altında olması beklenmektedir. Örneğin; 60 yaşındaki bir kişi, en fazla 15 yıl vadeli bir konut kredisi kullanabilir.

Maaşlı çalışan kişilerde; işvereni tarafından SGK bildirimlerinin düzenli olarak yapılıyor olması, maaşında herhangi bir haciz vb kısıtlama olmaması gerekmektedir. Ayrıca; son çalışılan işyerinde en az 6 aydır görev yapıyor olması da kredinin değerlendirmesi açısından önem taşımaktadır.

Serbest meslek sahibi kişilerde ise; belirtilen iş kolunda 12 aydan daha uzun süredir faaliyet göstermesi ve SGK kayıtlarında düzensizlik olmaması gerekmektedir.