NE KADAR TAKSİT ÖDERİM?

Konut kredilerinde genel kural; kullanılan konut kredisinin aylık taksit tutarının, aylık toplam gelirinizin yarısını geçmemesi şeklinde uygulanmaktadır. Örneğin aile gelirinin 3.000 TL olduğunu varsayarsak, kişiye, taksit tutarı en fazla 1.500 TL civarında olan bir kredi tutarı verilebilir. Bununla birlikte, başka banka kredi aylık ödeme yükümlülükleriniz de göz önüne alınmaktadır. Genel uygulama, kullanacağınız kredinin aylık taksit tutarı ve başka bankalara olan aylık ödemelerimizin toplamı, aylık aile gelirinizin %65’ini geçmeyeceği şeklindedir. Yani hem kullanacağınız kredinin aylık taksiti gelirinizin yarısını geçmeyecek, hem de başka banka borçlarıyla birlikte toplam aylık kredi taksitleriniz gelirinizin %65’ini geçmeyecek. Örneğin diğer bankalara da aylık ek 500 TL ödemeleriniz varsa, yukarıdaki duruma göre, 3.000 TL x %65 = 1.950 TL olduğuna göre, aylık taksit tutarı en fazla 1.450 TL olan bir konut kredisi kullanabilirsiniz (1.500 + 500 = 2.000 TL olduğu için, kullanacağınız kredi taksitini 50 TL kadar düşürmek gerekecek).
Yasa gereği evin değerinin en fazla %75’ine kadar kredi verilebilmektedir. Örneğin evin değeri 180.000 TL ise, alacağınız kredi tutarı en fazla 135.000 TL olabilir.
Kişinin aile geliri, başka bankaya olan borçları ve evin ekspertiz değerinin belli olması durumunda, kullanılabilecek kredi tutarı, vade ile direkt ilişkili olacaktır. Yukarıda verilen örnekte, evin ekspertiz değerine göre kullanabileceği en fazla tutar 135.000 TL olarak belirlenmişti. Aylık aile gelirine göre de, en fazla 1.450 TL taksiti olan bir kredi olması için, kişinin en az 196 ay vadeli bir kredi talebi olabilecektir. Vadenin kısaltılabilmesi için, ancak kredi tutarının düşürülmesi gerekmektedir.