KREDİ ALMAYA UYGUN EV ALIRKEN NELERE DİKKAT ETMELİYİM?

 

Ev alırken dikkat edilmesi gerek birçok konu vardır. Başlıcaları aşağıda sunulmaktadır;

 

 • Konutun belediye sınırları içinde olması,
 • Konutun, mimari projesine uygun şekilde yapılmış olması,
 • Konutun en az %75 oranında tamamlanmış olması,
 • İpotek tesis edilecek gayrimenkul üzerinde herhangi bir kısıtlayıcı (şerh, haciz, ipotek vs.) durumun bulunmaması gerekmektedir. Düzenlenecek ekspertiz raporu ile gayrimenkul üzerinde herhangi bir kısıtlayıcı durumun tespit edilmesi halinde ancak bu kısıtların kullandırımdan önce veya ipotek tesis aşamasında kaldırılması şartı ile kredi talebi değerlendirilebilmektedir.
 • Tapu kaydı araştırılıp, kentsel dönüşüme dahil olup olmadığına bakılmalı.
 • Civarda yerde alan evlerin fiyatları ile karşılaştırılmalı.
 • Evin, ulaşım imkanlarına yakınlığına bakılmalı.
 • Zaman içerisinde değer kaybı olasılığı var mı, kontrol edilmeli.
 • Kat irtifakının gerçekten kurulduğu kontrol edilmeli.
 • Konutun brüt alanından ziyade, net alanı m2 cinsinden hesaplanmalı.
 • Güneş görüyor olmasına, ısınma şekli ile yalıtıma önem verilmeli.
 • Semtin güvenlik açısından temiz bir sicilinin bulunması.
 • Yönetim planının incelenerek aidat, ortak kullanım alanı gibi konular hakkında bilgi sahibi olunması.
 • Çocuklar için oyun alanlarının varlığı ve otopark kapasitenin yeterliliği.
 • Binanın deprem yönetmeliğine uygunluğu kontrol edilmeli.
 • Bakım ve onarım gibi nedenlerle ekstra masrafa neden olma ihtimali araştırılmalı.
Sanayi kuruluşlarından uzak olması gibi hususlar önem taşımaktadır