BAŞVURU ÖZELLİKLERİ


Teminat Alınacak Konut Özellikleri :

 • Belediye sınırları içinde», «Kat İrtifakı veya Kat Mülkiyeti Tapusu» bulunan «Mesken» olması,
 • Piyasa ve satış değerinin 50.000 TL ve üzerinde olması,
 • Bina cinsinin ahşap, kerpiç olmaması,
 • Mimari projesine uygun olarak yapılmış olması,
 • Trampa riskinin bulunmaması,

Konutun İnşaat Seviyesi :

 • Konut tamamlanma Oranı En Az %75 olması (Ancak Aşağıdakiler tamamlanmış olmalı)
 • En Az %75 Dış cepheye ait tüm işlemlerin tamamlanmış olması,(dış cephe boya, pencere, cam işleri gibi
 • Bina ortak alanlarında eksiklik olmaması, (merdiven korkuluğunun tamamlanması, asansörlü binalarda asansörün kullanılabilir durumda olması gibi
 • Daire içi genel inşaatın tamamlanmış olması, (duvar içi elektrik tesisatının, ısıtma tesisatının, temiz su, pis su vb. boru işlerinin tamamlanmış, iç kaba-ince sıvanın tamamlanıp boyaya uygun hale getirilmiş olması)
 • İpotek tesis edilecek gayrımenkul üzerinde herhangi bir kısıtlayıcı (şerh, haciz, ipotek vs.) durumun bulunmaması gerekmektedir. Düzenlenecek ekspertiz raporu ile gayrimenkul üzerinde herhangi bir kısıtlayıcı durumun tespit edilmesi halinde ancak bu kısıtların kullandırımdan önce veya ipotek tesis aşamasında kaldırılması şartı ile kredi talebi değerlendirilebilir.  

Müşteri Özellikleri :

 •  18 yaş ve üzerinde, TC Vatandaşı, Gerçek Kişi veya Gerçek Kişi Ticari İşletmesi olması
 • Vade sonunda maksimum 75 yaşında olması,
 • Aylık gelirinin Asgari Ücret ve üzeri olması,
 • Düzenli gelire sahip olması,
 • Maaş ve gelirlerinde takyidat (sınırlama) olmaması,
 • SGK, Bağkur vb. kayıtlarının düzenli olması,
 • Ücretli çalışan müşterilerin toplam çalışma süresi 6 aydan az olmaması,
 • Firma sahibi, Ortağı,Yönetim Kurulu üyesi olan müşterilerin toplam çalışma süresinin 12 aydan az olmaması,
 • Bir kişiye veya kendisi ile birlikte eşine birden fazla kredi verilemez.

Gelir Özellikleri :

 • Aylık geliri, asgari ücret ve üzerinde olan talepler değerlendirilmektedir. 
 • Kredi aylık taksit tutarı , aylık hane halkı gelirin %50 sini aşmamalıdır.
 • Toplam borçlanma (Kredi Kayıt Bürosu'nda belirtilen kredi taksitleri) oranı, aylık toplam hane halkı gelirinin %65 ini aşmamalıdır.
 • Can Simidi kredisi için toplam borçlanma (Kredi Kayıt Burosu'nda belirtilen kredi taksitleri) oranı, aylık gelirin %75 ini aşmamalıdır.
 • Hane halkı gelirine aynı adreste ikamet eden anne, baba, eş ve çocuklar eklenebilir.
 • Anne, baba ve çocuk için kefil alınması zorunludur. Eş geliri için kefil zorunluluğu yoktur.