BAŞVURU BELGELERİ


Kredi İçin Gerekli Belgeler

Ücretli Çalışanlar İçin;

 • Nüfus cüzdan fotokopisi
 • Adres belgesi
 • Maaş bordrosu
 • Teminata alınacak konutun tapu fotokopisi

Serbest Meslek Sahipleri İçin;

 • Nüfus cüzdan fotokopisi
 • Adres belgesi
 • Vergi levhası
 • Ticaret sicil gazetesi
 • Oda kayıt belgesi
 • Faaliyet belgesi
 • Mali tabloları
 • İmza sirküleri
 • Teminata alınacak konutun tapu fotokopisi

Çiftçiler İçin;

 • Nüfus cüzdan fotokopisi
 • Adres belgesi
 • Çiftçi kayıt sistemi (ÇKS) belgesi veya çiftçilik belgesi
 • Hayvan işletme belgesi veya işletme tescil belgesi, örtü altı kayıt belgesi
 • Arıcılık kayıt sistemi (AKS) belgesi
 • Su ürünleri yetiştiricilik belgesi
 • Üretici firma ile arasında imzalanan “Sözleşmeli Üretim Modeli”ne ilişkin sözleşme/belge
 • Teminata alınacak konutun tapu fotokopisi